Напомена: Доколку повеќе од 6 пати ја имате згрешено лозинката корисничкиот пристап ќе ви биде блокиран. Ресетираната лозинка внесете ја после 30 минути.
За успешна верификација на клиентот и ресетирање на лозинката потребни се следните податоци:


Трансакциска сметка

Внесете ги 15те цифри од активната трансакциска сметка во Стопанска банка, со користење на тастатурата од вашето PC.
Напомена: сметката мора да започне со 200 и да ги содржи сите 15 цифри за да продолжите понатаму.

Внесете го текстот од сликатаНазад