ЗА НОВИ КОРИСНИЦИ

 

Одберете една од понудените опции:


 ЗА ПОСТОЈНИ КОРИСНИЦИ

 

Одберете една од понудените опции:


 


Напомена: Овие сервиси се достапни за постојни клиенти на Стопанска банка АД – Скопје кои имаат активна трансакциска сметка и активна платежна картичка од Банката. При процесот на регистрација и/или проверка Банката ќе ги бара од клиентот следните видови на податоци: трансакциска сметка, ЕМБГ, телефонски број, број на картичка и PIN код.

Клиентите кои немаат трансакциска сметка или активна платежна картичка може да се обратат во најблиската филијала.