Со оваа опција добивате корисничко име и иницијална лозинка за најава на i-bank сервисите. За успешна верификација на клиентот потребни се следните податоци:

Трансакциска сметка

Внесете ги 15те цифри од активната трансакциска сметка во Стопанска банка, со користење на тастатурата од вашето PC.
Напомена: сметката мора да започне со 200 и да ги содржи сите 15 цифри за да продолжите понатаму.

Внесете го текстот од сликатаНазад