Со оваа опција добивате софтверски ОТП токен за потпишување на налози кој треба да го активирате на мобилната апликација на СБ, инсталирана на вашиот мобилен телефон, со помош на активацискиот код. Овој код ќе го добиете на СМС како последен чекор од Вашата верификација со внес на следните податоци:

Трансакциска сметка

Внесете ги 15те цифри од активната трансакциска сметка во Стопанска банка, со користење на тастатурата од вашето PC.
Напомена: сметката мора да започне со 200 и да ги содржи сите 15 цифри за да продолжите понатаму.

Внесете го текстот од сликатаНазад