Со оваа опција на Ваше барање добивате нов активациски код за активација на токен на вашиот мобилен уред. Нов активациски код ќе ви биде потребен во случај на замена на хардверскиот токен со софтверски, доколку имате промена на мобилниот уред, сте направиле преинсталација на СБ мобилната апликација, сте го деактивирале претходниот Токен или поминал рокот за употреба на претходно доставениот активациски код. Овој код ќе го добиете на СМС како последен чекор од Вашата верификација со внес на следните податоци.

Трансакциска сметка

Внесете ги 15те цифри од активната трансакциска сметка во Стопанска банка, со користење на тастатурата од вашето PC.
Напомена: сметката мора да започне со 200 и да ги содржи сите 15 цифри за да продолжите понатаму.

Внесете го текстот од сликатаНазад